header_overons

Disclaimer

Hoewel het Antonius Ziekenhuis de grootst mogelijke zorg besteedt aan de inhoud van onze website en de juistheid daarvan, kan het zijn dat informatie niet geheel correct of verouderd is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het Antonius Ziekenhuis neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

Copyright Antonius Ziekenhuis
De informatie op deze website mag niet zonder de schriftelijke toestemming van het Antonius Ziekenhuis worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Bij de invulling van de website is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van eigen beeldmateriaal. Daarnaast zijn er onder andere afbeeldingen opgenomen met een Creative Commons licentie. Inhoudelijke informatie is gebaseerd op intern foldermateriaal, informatie beschikbaar van de NVOG en het RIVM.

Verwijzingen naar andere websites
Een aantal links op deze website voert naar informatiebronnen die door anderen worden beheerd. Het Antonius Ziekenhuis draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.

Contact