header_overons

Colofon

Deze website wordt beheerd door de afdeling Gynaecologie & Verloskunde van het Antonius Ziekenhuis en bestaat naast de algemene website van het ziekenhuis om de informatie aan de patiënt, diens naasten en overige belangstellenden te bundelen.

Redactie
Postadres
Afdeling Gynaecologie & Verloskunde
Postbus 20000
8600 BA Sneek

Telefoon
0515-488934

Contact